שירה-ספרות-מחקר-מוזיאולוגיה

האתר של ד"ר רותי קלמן

מחקר

תחום התמחותי הוא הדפוס העברי בוונציה במאה ה-16.

עבודת התואר השני היא בנושא: 

מלאכת הספר בדפוס בומבירג בווניציאה, במחצית הראשונה של המאה ה-16. 

הינחה: ד"ר מרדכי גלצר ז"ל.

עבודת התואר השלישי (הדוקטורט) היא בנושא:
דגלי המדפיסים בספר העברי בוונציה במאה ה-16

הינחו: פרופ' מירה פרידמן ז"ל 

וד"ר מרדכי גלזר ז"ל (באוניברסיטה העברית)

בעקבות עבודת הדוקטורט

פורסמו כמה מאמרים שלי:

מה לוונוס במשנה תורה לרמב"ם, של"ד-של"ו (1574-1575)?, פעמים, 120 (קיץ תשס"ט) 61 – 91.


על נושא זה הרציתי פעמים רבות: בקונגרס העולמי למדעי היהדות, באוניברסיטה הפתוחה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בספריית דימונה ובמקומות נוספים

מאמר נוסף שהתפרסם:

'שלושה כתרים הם': דיון במוטיב הכתרים שבדגל המדפיס של אלוויזי וזואן בראגאדין, ונציה, 1550-1604. בתוך: יניב, ברכה (עורכת) אשה חכמת לב: מנחת זיכרון לד"ר שרה פרנקל, ירושלים תשע"א, 71 – 94.

 

ד"ר שרה פרנקל ז"ל לימדה אותי בלימודי הספרנות שלי את הקורס על תולדות הדפוס העברי. התלהבותה הרבה, היא שהביאה אותי להעמיק בתחום זה. לימים העמיקה ידידותנו, ולעולם אוקיר את תרומתה להתעניינותי בתחום מעניין זה.

בשנים 2011-2013

הייתי עורכת - שותפה בביטאון ארצי מקוון בשם Safranim's Blog של איגוד ספרני היהדות יחד עם הרב אבישי אלבוים מספריית הרמב"ם בבית אריאלה

נגישות